Tuotantotalo Samuus Oy tuotti ratkaisukeskeisen videosarjan Homepakolaiset ry:lle

Tuotantotalo Samuus Oy tuotti Homepakolaisille videosarjan, jossa korostetaan kokemuspohjaisten haastatteluiden kautta, että asiaankuuluvalla vakavuudella suhtautuminen ja nopea reagointi sisäilman haasteissa on kaikkien osapuolien etu.

Homepakolaiset ry pyrkii toiminnassaan hakemaan ratkaisuja sisäilmasairaille. Yhdistyksen verkkojulkaisussa kirjoitetaan: Sisäilma-asiat koskettavat suurta osaa suomalaisista. Kysymykset sisäilmasta liittyvät ihmisen biologian, rakennusfysiikan, lääketieteen, yhteiskuntapolitiikan, kansantalouden ja juridiikan lainalaisuuksiin. Ne ovat monitasoinen ja monialainen kokonaisuus.


Video 1:


Vanhempi konstaapeli ja työsuojeluvaltuutettu Tero Väyrynen kertoo videolla:

- Miten sisäilmaongelmat ovat vaikuttaneet poliisin toimintaan

- Kuinka sisäilmasta sairastuneiden työssä jatkamista voidaan tukea

- Millaisia järjestelyjä työnantajan kannattaa hyödyntää sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Lisätietoa työjärjestelyistä ja käytännön keinoista, joilla voidaan edistää sisäilmalle oireilevien työssä pysymistä ja työhön paluuta: https://homepakolaiset.fi/ammattiryhmille/tyoelama/Video 2:


Millaisia oireita sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa? Miten ne vaikuttavat työkykyyn? Anne Kaitainen Juko ry:stä kertoo, kuinka hänen työkykynsä saatiin palautettua toimimalla nopeasti ja etenemällä asian käsittelyssä työkyvyn edistäminen edellä. Lisätietoa työjärjestelyistä ja käytännön keinoista, joilla voidaan edistää sisäilmalle oireilevien työssä pysymistä ja työhön paluuta: https://homepakolaiset.fi/ammattiryhmille/tyoelama/Video 3:


Sisäilmaongelmista ja niiden aiheuttamista oireista on tärkeä kertoa työpaikalla avoimesti. Sovitteluohjaaja ja psykoterapeutti Aino Pohjoisaho-Vaininen kertoo videolla, millaisia oivalluksia hänelle on omien kokemusten kautta syntynyt sisäilma-asioiden käsittelystä työyhteisössä. Lisätietoa työjärjestelyistä ja käytännön keinoista, joilla voidaan edistää sisäilmalle oireilevien työssä pysymistä ja työhön paluuta: https://homepakolaiset.fi/ammattiryhmille/tyoelama/© 2006-2020 Tuotantotalo Samuus Oy